ថ្ងៃសុក្រ 05, ៦, 2020

អានបន្ត
ថ្ងៃសុក្រ 05, ៦, 2020

អានបន្ត
ថ្ងៃអង្គារ 08, ១២, 2020

ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ចុងឆ្នាំ

  • កាសប្លូធូ Samsung Galaxy Buds Live ១ គូ
  • នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃ ម៉ាក Huawei ១​ គ្រឿង
  • Power Bank ២០,០០០ មីលីអំពែ ម៉ាក់ Romoss​ ២ គ្រឿង
អានបន្ត
ថ្ងៃសុក្រ 05, ២, 2021

ហេតុអ្វីបានជាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា?

តើលោកអ្នកធា្លប់សួរខ្លួនឯងទេថា

តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីបាន សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបើសិនមានគ្រោះអកុសលណាមួយកើតឡើង?

អ្នកណាក៏ដឹងដែរថា សុភមង្គលមានសារៈសំខាន់ជាងលុយទៅទៀត។ ប៉ុន្តែបើគ្មានលុយ ក៏វាពិបាកនឹងទទួលបានសុភមង្គលដែរ។ អ្នកត្រូវការលុយដើម្បីរស់ ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ និង​​ចូលរួមនៅក្នុងសង្គម។ ដូច្នេះហើយ អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងលុយ។

អានបន្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 11, ២, 2021

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ របស់ ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ សម្រាប់ការ ចែករង្វាន់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះ

• លោកអ្នកត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ និងមានទីលំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
• អ្នកចូលរួមត្រូវចុច post របស់យើងខ្ញុំ ចុះឈ្មោះក្នុងការចែករង្វាន់នេះដោយបំពេញឈ្មោះ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ និងឆ្លើយសំនួរស្ទង់មតិខ្លីៗរបស់យើងខ្ញុំ

អានបន្ត