ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ចុងឆ្នាំ

  • កាសប្លូធូ Samsung Galaxy Buds Live ១ គូ
  • នាឡិកាដៃឆ្លាតវៃ ម៉ាក Huawei ១​ គ្រឿង
  • Power Bank ២០,០០០ មីលីអំពែ ម៉ាក់ Romoss​ ២ គ្រឿង

 

លោកអ្នកគ្រាន់តែចុច like និង​ follow លើគេហទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំហើយ comment ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពបង្ហាញថាលោកអ្នកបាន like​ គេហទំព័រ Facebook នេះ!

ការផ្សព្វផ្សាយនេះមិនត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភ ព្រមព្រៀង គ្រប់គ្រង ឬពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Facebook ឡើយ។

 

*ល័ក្ខខ័ណ្ឌ៖

 

  • លោកអ្នកត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅនិងមានទីលំនៅស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួម
  • ដើម្បីចូលរួម លោកអ្នកត្រូវតែ comment លើ post នេះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពបង្ហាញថាលោកអ្នកបាន like​ គេហទំព័រ Facebook នេះ
  • ការ​ចែករង្វាន់នេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
  • បេក្ខជនឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវបានប្រកាសឈ្មោះនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
  • បេក្ខជនឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោម follower របស់គេហទំព័រ Facebook ហ្វតតេឡាយហ្វ៍ និងអ្នក comment លើ post នេះ
  • Forte Life សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន
  • ដោយចូលរួមការប្រកួតយករង្វាន់នេះ បេក្ខជនចូលរួមយល់ព្រមលើកលែង និងមិនបង្កការប៉ះពាល់ ឬភាពខូចខាតទៅលើក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេឡាយហ្វ៍ រួមបញ្ចូលទាំងអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ មន្រ្តី នាយក និយោជិក និងភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្តល់រង្វាន់ ឬការទទួលយករង្វាន់នោះទេ។