សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Google!
សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ (“ សេវាកម្ម”) ។ សេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Google LLC (“ ហ្គូហ្គល”) ដែលមានទីតាំងនៅ ១៦០០ Amphitheater Parkway, Mountain View, CA ៩៤០៤៣ សហរដ្ឋអាមេរិក។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់។

សេវាកម្មរបស់យើងមានភាពចម្រុះដូច្នេះពេលខ្លះលក្ខខណ្ឌបន្ថែមឬតម្រូវការផលិតផល (រួមទាំងតម្រូវការអាយុ) អាចត្រូវបានអនុវត្ត។ លក្ខខណ្ឌបន្ថែមនឹងមានជាមួយសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធហើយលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទាំងនោះក្លាយជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកជាមួយយើងប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មទាំងនោះ។


ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង
អ្នកត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍ណាមួយដែលមានសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្ម។

កុំប្រើសេវាកម្មរបស់យើងខុស។ ឧទាហរណ៍កុំជ្រៀតជ្រែកជាមួយសេវាកម្មរបស់យើងឬព្យាយាមចូលប្រើពួកវាដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងក្រៅពីចំណុចប្រទាក់និងការណែនាំដែលយើងផ្តល់ជូន។ អ្នកអាចប្រើសេវាកម្មរបស់យើងបានតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់រួមទាំងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិត្រួតពិនិត្យការនាំចេញនិងនាំចេញឡើងវិញ។ យើងអាចនឹងបញ្ឈប់ឬបញ្ឈប់ផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌឬគោលនយោបាយរបស់យើងឬប្រសិនបើយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតការសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តខុស។

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកម្មសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងឬមាតិកាដែលអ្នកចូលប្រើនោះទេ។ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់មាតិកាពីសេវាកម្មរបស់យើងបានទេលើកលែងតែអ្នកទទួលបានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់របស់វាឬត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាឬស្លាកសញ្ញាណាមួយដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងឡើយ។ កុំលុបចោលឬផ្លាស់ប្តូរការជូនដំណឹងស្របច្បាប់ណាមួយដែលបង្ហាញនៅក្នុងឬរួមជាមួយសេវាកម្មរបស់យើង។

សេវាកម្មរបស់យើងបង្ហាញមាតិកាខ្លះដែលមិនមែនជារបស់ហ្គូហ្គល។ មាតិកានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អង្គភាពដែលធ្វើឱ្យមាន។ យើងអាចពិនិត្យមើលមាតិកាឡើងវិញដើម្បីកំណត់ថាតើវាខុសច្បាប់ឬរំលោភគោលនយោបាយរបស់យើងហើយយើងអាចដកចេញឬបដិសេធមិនបង្ហាញមាតិកាដែលយើងជឿជាក់ថារំលោភគោលការណ៍ឬច្បាប់របស់យើង។ ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់មានន័យថាយើងពិនិត្យមាតិកាឡើងវិញដូច្នេះកុំស្មានថាយើងធ្វើវា។

ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកយើងអាចផ្ញើជូនអ្នកនូវសេចក្តីប្រកាសសេវាកម្មសាររដ្ឋបាលនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត។ អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីការទំនាក់ទំនងមួយចំនួន។

សេវាកម្មខ្លះរបស់យើងមាននៅលើឧបករណ៍ចល័ត។ កុំប្រើសេវាកម្មបែបនេះតាមរបៀបដែលធ្វើឱ្យអ្នកធុញថប់និងរារាំងអ្នកមិនឱ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឬសុវត្ថិភាព។